ไทยแลนด์ ซีซั่น

ปฏิทินวันหยุดปี 2562

วัน วันที่ วันหยุด ราชการ ธนาคาร
อังคาร 1 ม.ค. 2562 วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
อังคาร 19 ก.พ. 2562 วันมาฆบูชา หยุด หยุด
เสาร์ 6 เม.ย. 2562 วันจักรี หยุด หยุด
จันทร์ 8 เม.ย. 2562 วันหยุดชดเชย วันจักรี หยุด หยุด
เสาร์ 13 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
อาทิตย์ 14 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
จันทร์ 15 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
อังคาร 16 เม.ย. 2562 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ หยุด หยุด
พุธ 1 พ.ค. 2562 วันแรงงาน - หยุด
พฤหัสบดี 9 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล หยุด -
เสาร์ 18 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
จันทร์ 20 พ.ค. 2562 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา หยุด -
อังคาร 16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
พุธ 17 ก.ค. 2562 วันเข้าพรรษา หยุด -
อาทิตย์ 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด หยุด
จันทร์ 29 ก.ค. 2562 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมฯ หยุด หยุด
จันทร์ 12 ส.ค. 2562 วันแม่ หยุด หยุด
อาทิตย์ 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันออกพรรษา หยุด หยุด
จันทร์ 14 ต.ค. 2562 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด หยุด
พุธ 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช หยุด หยุด
พฤหัสบดี 5 ธ.ค. 2562 วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ หยุด หยุด
อังคาร 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
อังคาร 31 ธ.ค. 2562 วันสิ้นปี หยุด หยุด