ไทยแลนด์ ซีซั่น

มัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยวภูชี้ฟ้า ชุมชนทั่วไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่เขียน 7 ธ.ค. 2561 03:56 น. จังหวัด เชียงราย

มัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยวภูชี้ฟ้า : ชุมชนทั่วไทย

ทุกเช้าเด็กหญิงทิศตะวันหรือน้องวันและเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จะนำเคารพธงชาติและสวดมนต์หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เป็นเหมือนเวทีฝึกฝนการพูดได้อย่างดี เพราะโรงเรียนจะเน้นวิชาภาษาไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะการพูดที่ต้องชัดเจน ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้

หยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับเด็กทั่วไปของเล่นซุกซนตามประสา แต่สำหรับน้องวัน น้องบิ๊กและน้องส้ม กลับเป็นช่วงเวลาพัฒนาการพูด ที่ใช้วันหยุดหรือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวออกไปทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์เด็กนำเที่ยววนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า โดยแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าม้งมาต้อนรับนักท่องเที่ยว

การทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวทำให้น้องๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนายอนันต์ จีนะ ครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ส่งเสริมและฝึกฝนให้น้องๆได้กล้าคิดกล้าแสดงออก 

เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องให้น้องๆพาขึ้นไปที่ภูชี้ฟ้ากันเลย ตลอดระยะทางขึ้นจะมีเด็กเล็กออกมาทักทายพร้อมทั้งแสดงความสามารถของตัวเอง เมื่อขึ้นมาถึงยอดดอยภูชี้ฟ้าก็ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายและยังได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมสวยงามยามเช้า พร้อมถ่ายรูปผาที่มีลักษณะคล้ายกับหัวสิงโต ได้มุมภาพที่ชัดเจน 

ไกด์เด็กนำเที่ยวช่วยพัฒนาทักษะในด้านการพูด การศึกษาเรื่องราวที่เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน ทำให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมให้น้องๆรักบ้านเกิดของตัวเองและมีรายได้ระหว่างเรียน
 

แผนที่

ดูแผนที่เต็ม

แนะนำโรงแรม / ที่พัก ใกล้เคียง

แสดงที่พักในแผนที่
อุกฤษฟาร์มฮิลล์ (Ukrist Farm Hill)
30 Moo 19
By Webmaster

เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ออกไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น