ไทยแลนด์ ซีซั่น

เชิญเที่ยวงานสีสันตะวันออกมหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9 แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน จันทบุรี

วันที่เขียน 24 ก.พ. 2562 15:26 น. จังหวัด จันทบุรี

งานสีสันตะวันออกมหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9

งานสีสันตะวันออกมหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9 แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม 
ขอเชิญเที่ยวงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา

ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูธ ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีพิธีเปิดงาน วันอังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ภายในงานจะมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา และเวียดนาม งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2562 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

แผนที่

ดูแผนที่เต็ม

By Webmaster

เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ออกไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น